Start       Om Synenergy       Tjänster       Lediga jobb       Press       Kontakt 


 

Uppförandekod

Vår uppförandekod utgår från vår gemensamma värdegrund. Vår uppförandekod ska underlätta en dialog på hela företaget. Synenergys interna samarbete ska präglas av respekt och en vilja av att se människor lyckas. För att exemplifiera detta vill vi upplysa om riktlinjer för vår kommunikation i vardagen, där grunden är en positiv människosyn.

 
01
På Synenergy hälsar vi på varandra
02
På Synenergy är våld eller hot om våld, trakasserier och sexuella trakasserier samt alla former av kränkande särbehandling oacceptabelt.
03
På Synenergy förminskar vi inte människor och använder inte kränkande ord eller uttryck. Vi är uppmärksamma på vårt språkbruk och är ödmjuka inför att förändra det.
 
04
Vi har alla olika erfarenheter men på Synenergy samarbetar vi med varandra. Vi kan ta emot och ge instruktioner, förslag och kritik. Vi kommunicerar på ett språk som alla förstår och där ingen känner sig utanför.
05
På Synenergy leder vi företagskulturen. Det innebär att man som anställd måste vara medveten om att om man inte agerar om man hör
t ex olämpliga uttryck så innebär det att man accepterar dessa. Alla anställda måste därför ta ett personligt ansvar och agera och även påminna varandra när det behövs. Vi tar alla ansvar för den gemensamma värdegrunden på företaget.
 
06
På Synenergy har vi respekt för våra fackliga motparter och deras givna roller. Alla arbetstagare har rätt att tillhöra en arbetstagarorganisation, att utnyttja medlemskapet och att verka för organisationen eller för att sådan bildas.
07
På Synenergy är vi rakt på sak. Vi lindar inte in saker och ting, vi krånglar inte till det. Vi säger saker så enkelt och direkt som möjligt - men vi använder "jag-budskap". Exempel "Jag uppfattar det som att detta projekt inte fungerar..." istället för "Projektet fungerar inte" eller "Du har misslyckats med ditt projekt".
 
08
På Synenergy uppmuntrar vi till kritik av organisationen. Kritik ska vara saklig och konkret samt blicka framåt. Kritik som utgår från egna favörer eller ogrundade skäl kan vi behålla för oss själva - kritik ska leda framåt och peka på lösningar.
09
På Synenergy ska kritik, synpunkter eller förslag alltid besvaras. Ett mottagningsbevis i form av ett kort meddelande ska alltid lämnas. Vi ska alla försöka arbeta med ständiga förbättringar. För kunder och allmänhet håller vi en gemensam linje och lämnar inte ut varandra eller negativ och skadlig information.
 
10
I våra arbetsuppgifter kan det ingå att tala om personer som inte är närvarande. Det skall ske med respekt för att alla behövs och personliga påhopp låter vi bli. Känslig information av personlig art meddelar vi endast de som det berör.
11
På Synenergy missar vi inget tillfälle att ge beröm. Vi ger den direkt när den förtjänas och aldrig i allmänna ordalag utan förklarande till den enskilda insatsen. Vi vet att på Synenergy gör personer saker varje dag som förtjänar beröm - låt oss hjälpa varandra att komma ihåg det. Vi ger den direkt när den förtjänas och aldrig i allmänna ordalag utan förklarande till den enskilda insatsen. 
 
12
På Synenergy ger vi personligt kritik när vi så måste, med förklaring till den enskilda händelsen och avslutar med en överenskommelse. 
13
På Synenergy söker vi själva aktivt efter information för att förstå helheten och vi delar med oss av information när vi kan. Vi skall vara kritiska till rykten och försöka utgå från säkra källor. Våra uppfattningar om personer skall grundas på egna och inte andras uppfattningar.
 
14
På Synenergy förstår vi och har respekt för andras roller och arbetsuppgifter. Det kan handla om enkla saker som att komma i tid, vara förberedd och att på ett ordentligt sätt lämna över till den som tar vid.
15
På Synenergy ser vi kunder som personer och inte endast organisationer. Vi vill känna dem som unika individer och skapa och leverera det de behöver. Uttryck som ”det är inte min kund” är oacceptabelt – alla kunder ska behandlas med utgångspunkten att det är Synenergy:s kund – och därmed allas ansvar.
 
16
Människor kan misslyckas med en uppgift, agera felaktigt eller säga fel saker. På Synenergy får man en andra chans - alla kan göra bort sig. Vi ska tillsammans klargöra vad som gäller och gå vidare. Vi hänger inte upp oss på det gamla utan blickar framåt.
 

 

 

Tjänster

Tillför energi och kunskap för att få mesta möjliga synergier, värde och utveckling genom våra facility managementtjänster >>  

Kontakta oss

Vi har vårt säte i Stockholm, men med huvudkontor beläget i Varberg. Här finner du kontaktuppgifter och adresser>>
 

Jobba hos oss

Vi söker fortlöpande nya duktiga medarbetare som uppfyller våra krav.
Läs mer här>>
 
 
SYNENERGY AB

KONTAKT

Tel växel +46 (0) 10 210 95 20

POST- OCH BESÖKSADRESS

August Barks gata 23 B
421 32 Västra Frölunda

SÄTE
Stockholm
 
 
Läs mer om Sellihca på deras webb