Start       Om Synenergy       Tjänster       Lediga jobb       Press       Kontakt 


 

Rescue / Education


Det finns inget mer spännande än ny kunskap.

   Rescue & Education handlar till stor del om lärande och om att sprida kunskap. Inom detta affärsområde tar vi fram specialanpassade utbildningar och hyr ut personal som är specialister inom bland annat brandskyddsarbete och sanering. Fokus ligger på att dela med sig av det vi kan så att vi alla får en säkrare vardag.
 

Förkovrande, förebyggande och förberedande.

Inom Rescue & Education erbjuder vi allt från specialanpassade utbildningar till brandskyddsvakter och brandmän. Vi vill med hjälp av kunskap fylla de eventuella luckor som våra kunder har i sitt säkerhets- och skyddsarbete. Stort fokus ligger vid förberedelsearbete och att planera för oväntade händelser. 


Nedan finner du ett urval av våra tjänster inom Rescue & Education
(SBA) Systematiskt Brandskyddsarbete 

Systematiskt brandskyddsarbete, SBA innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation.

Sanerare

Sanering av arbetsplatser efter ombyggnationer, återställning efter brand eller dylikt.

 

Brandskyddsvakter

Vi utför kontroll av brandbelastning, bevakning så att heta arbeten som svetsning, skärning etc. utförs regelmässist och kan agera medhjälp vid utrymning.

 


 

Brandmän

Att arbeta som brandman innebär både att förebygga och hantera olyckor av olika slag samt begränsa skador på människor, egendom eller i miljön vid olyckshändelser.

Utbildning

Få kunskap om hur ni arbetar systematiskt med krishantering och brandskydd för att leva upp till lagar och rekommendationer.

Klicka här för mer info>>
 
SYNENERGY AB

KONTAKT

Tel växel +46 (0) 10 210 95 20

POST- OCH BESÖKSADRESS

August Barks gata 23 B
421 32 Västra Frölunda

SÄTE
Stockholm
 
 
Läs mer om Sellihca på deras webb